Tiedote!

01.12.2020

Aluehallintoviraston (avi) päätöksestä johtuen kaikki Etelä-Karjalan alueen hoiva-alan yritykset, joissa ei työskentele vakituista sairaanhoitajaa, eivät saa enää jakaa lääkkeitä vuodesta 2021 lähtien!